Група Наименование
1 1. Протези за долни (горни) крайници, включително с електронно устройство
2 а) постоянна протеза
4 б) модулна протеза
5 2. Ортези и ортопедични апарати, изработени по индивидуална мярка
6 3. Ортопедични обувки и приспособления за корекция
7 а) ортопедични обувки и/или апаратобувки по индивидуална мярка
8 б) индивидуални коригиращи приспособления и стелки
9 4. Принадлежности за ползване на протези
10 а) протезни рула
11 б) протезни чорапи
12 в) протективни чорапи
13 г) козметични ръкавици за протези за горен крайник
14 д) акумулаторна батерия за протеза за горен крайник с електронно устройство
15 е) обувки за протези
16 5. Слухови апарати с индивидуална отливка към тях
17 а) цифрови слухови апарати
18 б) джобни слухови апарати по костен и въздушен път
19 в) очила по костен път
20 г) очила по костен път за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти
21 д) програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти
22 е) програмируеми цифрови слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст
23 ж) батерии за слухов апарат
24 6. Говорен апарат
25 7. Заместващи и козметични средства
26 а) очни протези
27 б) гръдна епитеза - първична
28 в) гръдна епитеза – постоянна
29 г) протези за нос и уши
30 8. Перуки
31 9. Очила
32 а) обикновени или тъмни
33 б) бинокулярни, бифокални, специални оптични средства (телескопични, лупи, екран и бинокловидни)
34 10. Говорещ термометър за телесна температура
35 11. Патерици, бастуни, ходилки и проходилки. Бели и сензорни бастуни за слепи лица
36 12. Инвалидни колички
37 а) рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други
38 б) акумулаторни колички
39 13. Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант
40 14. Специализирани помощни средства и принадлежности
41 а) антидекубитална възглавница и/или дюшек
42 б) масички за инвалидни колички, щипки за захващане на предмети от разстояние, стеснители за инвалидни колички
43 в) приспособления за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на горни и долни крайници